top of page

Mājas lapas lietošanas noteikumi

1. Vispārēja vienošanās

1.1. SIA „Gafū”, reģ.Nr. LV43603002738, juridiskā adrese Bauskas novads, Bauska, Kalna iela 7, LV-3901 (turpmāk tekstā – SIA Gafū) nodrošina tīmekļa lapā www.gafu.lv (turpmāk tekstā saukta Mājas lapa) pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem, ievērojot preču piegādes, preču atgriešanas un citus noteikumus un nosacījumus un uzņēmuma darbības politiku, kuras izklāsts ir atrodams Mājas lapā, saistībā ar noteiktām funkcijām, elementiem vai reklāmu, kā arī nodrošina klientu apkalpošanas dienestu, un viss uzskaitītais ir iekļauts šajos noteikumos un nosacījumos (visi kopā saukti par Noteikumiem un nosacījumiem) un ir to sastāvdaļa. Piekļūstot Mājas lapai vai lietojot to, Jūs apliecināt, ka esat izlasījuši šos Noteikumus un nosacījumus, saprotat tos un piekrītat tos ievērot bez ierobežojumiem vai nosacījumiem.

1.2. www.gafu.lv un SIA Gafū patur tiesības bez brīdinājuma mainīt Lietošanas noteikumus.

1.3. Ja patērētājs, izmantojot Interneta starpniecību, iegādājas www.gafu.lv Mājas lapā piedāvātās pārdodamās preces (turpmāk tekstā „Preces”), tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta tiesību normām, kas regulē Distances līgumu, tai skaitā, bet ne tikai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 97/7/EEK par patērētāju aizsardzību saistībā ar distances līgumiem, Latvijas Republikas likumam „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu”.

 

2. Privātums

2.1. Jūsu datu apstrāde notiks ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības.

2.2. Jūsu sniegtā informācija bez Jūsu piekrišanas netiks nodota trešajām personām, vai arī izmantota kā citādi, bez iepriekšējas saskaņošanas ar Jums.

2.3. Reģistrācijas procesā (distances līguma ietvaros) no Jums netiks prasīta finanšu informācija, tikai dati, kas nepieciešami pirkuma apmaksai un piegādes pavaddokumentu noformēšanai. Patērētājs piekrīt personas datu apstrādei.

 

3. Informācijas precizitāte

3.1. Sniedzot Mājas lapā pieejamo produktu aprakstu, mēs cenšamies būt cik iespējams precīzi. Ja informācijā, kas saistīta ar produktu (apraksts, svars, cena un tml.) ir notikušas izmaiņas, www.gafu.lv un SIA Gafū nevar garantēt, ka Mājas lapā esošais produkta/produktu saturs tiks atjaunots pēc iespējami īsākā laikā.

3.2. Preču aprakstiem ir informatīva nozīme un sniegtās informācijas izmantošana nerada juridiskas saistības starp Mājas lapas apmeklētājiem un tā veidotājiem. Uzņēmums SIA Gafū un www.gafu.lv neuzņemas atbildību par preču attēla kvalitāti – tas ir atkarīgs no Pircēja monitora tehniskām iespējām.

3.3. Preču klāsts pastāv regulārā maiņas plūsmā, tādējādi www.gafu.lv un SIA Gafū neuzņemas atbildību, ja konkrētas preces nav vai to nevar piegādāt. Tiek īpaši izcelts, ka par preces pieejamību patērētājam tiek paziņots iepriekš (pirms rēķina izrakstīšanas).

3.4. Pieejamai informācijai mājaslapā ir informatīvs raksturs, tā nepiedāvā medicīniskus vai ārstnieciskus padomus un ieteikumus. Mājaslapā redzamās produktu bildes var atšķirties no reāla produkta izskata. Mājaslapas turētājs un ar mājaslapas uzturēšanu saistītās personas nav atbildīgas par mājaslapas apmeklētāja izdarītajiem secinājumiem un darbībām, kurām tieši vai netieši bija par pamatu mājaslapā pieejamā informācija.  Apmeklētājs, atverot un skatot šo mājaslapu un tajā pieejamo informāciju, piekrīt nosacījumam par atbildības atrunu.

 

4. Preču cenas

4.1. Preču cenas Mājas lapā ir norādītas ar PVN (atbilstoši esošajai PVN nodokļu likmei Latvijas Republikā) un bez piegādes izmaksām. Atšifrējums. PVN – pievienotās vērtības nodoklis.

4.2. Cenas un preču piedāvājums var tikt mainītas bez iepriekšējā brīdinājuma. Ja faktiskā preces cena atšķirsies no Mājas lapā norādītās, www.gafu.lv vai SIA Gafū ar Jums sazināsies (pa telefonu vai rakstiski e-pastā), lai vienotos par turpmāko rīcību. Ja www.gafū.lv vai SIA Gafū neizdosies ar Jums sazināties, pasūtījums tiks anulēts.

4.3. Samaksa par pasūtījumu var tikt veikta ar bankas pārskaitījumu vai karti, atbilstoši izvēlētajam apmaksas veidam. 

 

5. Preču piegāde   

5.1. Preču piegāde notiek tikai Latvijas Republikas teritorijā.  

5.2. Piegādes maksa un termiņi tiek noteikta atkarībā no izvēlētā piegādes veida. Sīkāk sadaļā „Piegāde”.

5.3. Ja Jūs pamanāt piegādāta pasūtījuma neatbilstību (nepareizs daudzums vai produktu veids), vai problēmas ar produktu kvalitāti (derīguma termiņš, bojāts iepakojums u.c.), lūdzu, informējiet par to 72 stundu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas, rakstot e-pastu uz gafu@inbox.lv vai zvaniet pa tālruni: +371 63922465.

 

6. Preču atgriešana

6.1. Pircējam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā (no preču saņemšanas dienas) un atgriezt preci www.gafu.lv.

6.2. Preču atgriešana notiek saskaņā ar LR Patērētāju tiesību aizsardzības likumu. Ar likumu Jūs varat iepazīties šeit: https://likumi.lv/ta/id/23309-pateretaju-tiesibu-aizsardzibas-likums

6.3. Sīkāk sadaļā „ATTEIKUMA TIESĪBAS”.

7. Tehniskās prasības Mājas lapas izmantošanai

Pārlūkprogrammas prasības:

7.1. Desktop ierīces - Google Chrome, Safari Mac operētājsistēmai (12. versija un jaunāka) Microsoft Edge (18. versija un jaunāka) (ADI builder nav atbalstīts) Firefox;

7.2. Mobilajām ierīcēm (viedierīcēm) - Google Chrome (Android), Google Chrome (iPhone) Safari (iPhone 6 un jaunāki)

7.3. Planšetes – Pārlūkprogrammas - Google Chrome, Safari.

Atbalstītās operētājsistēmas - iOS 12 un jaunāki (Apple produkcija), Android - 9.0 un jaunāki.

 

8. Nepārvaramā vara

8.1. www.gafu.lv un SIA Gafū nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus mūsu saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā mēs centīsimies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.

Ar cieņu,

www.gafu.lv administrācija

bottom of page